Emol
Fiipregătit.ro

 

 

Atentie ARDEREA MIRISTILOR - INFRACTIUNE !

 

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA COMUNEI VULTURENI

 

INFORMARE PRIVIND INTERZICEREA ARDERII MIRIȘTILOR!

 

            Având în vedere numărul mare de incendii de vegetație uscată produse pe teritoriul comunei, Primăria comunei Vultureni, județul Cluj informează proprietarii şi deţinători de terenuri cu titlu sau fără titlu, că este interzisă incendierea miriştilor, stufului, tufărișurilor sau vegetației ierboase.

Arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă constituie contravenţie, în conformitate cu prevederile O.U.G. 195/2005 privind protecţia mediului,  cu modificările şi completările ulterioare şi se sancţionează  cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoane fizice, şi de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice.

 De asemenea, vă informăm că o parte însemnată din teritoriul comunei Vultureni face parte din aria naturală protejată de interes comunitar  – Dealurile Clujului Est – Sit Natura 2000, iar arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor şi vegetaţiei ierboase din ariile protejate şi de pe terenurile supuse refacerii ecologice, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă penală de la 30.000 lei la 60.000 lei, dacă fapta a fost de natură să pună în pericol viaţa ori sănătatea umană, animală sau vegetală.

 Ȋn conformitate cu prevederile Ordinului nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, este interzisă arderea miriștilor și a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum și a vegetaţiei pajiștilor permanente. Orice fermier care solicita plati in cadrul schemelor si masurilor de sprijin trebuie sa respecte normele privind ecoconditionalitatea pe intreaga exploatatie agricola si pe tot parcursul anului calendaristic in cauza, astfel că fermierii care incendiază  terenurile agricole pot să piardă sprijinul financiar acordat de APIA.

Potrivit prevederilor Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 (republicată), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei fapta de aprindere şi/sau ardere a deşeurilor din recipientele de precolectare/colectare sau de ardere a deşeurilor vegetale rezultate de la operaţiunile de curăţare a spaţiilor verzi, arbuştilor, arborilor, etc.

PRIMAR,

Ing. Eugen Mureșan.

 

 

 

Informare Atentionare privind prevenirera si combaterea incendiilor din locuinte - Link

 

IMPORTANT! Atentie la FOCUL DESCHIS  -  Link

 

Consulta ghidul de Incendiu pe Platforma nationala de pregatire pentru situatii de urgenta - link

 

 

 

CONSILIUL LOCAL VULTURENI si

PRIMARIA COMUNEI VULTURENI

 

Va multumeste pentru vizita site-ului oficial al comunei iar in speranta ca ati gasit informatiile de care aveati nevoie, va asteapta sa reveniti.

In paginile acestui site gasiti informatii despre:

• Geografie - Asezare geografica, populatie, cai de comunicare, suprafata.
• Istorie -
• Cultura - Institutii culturale, invatamant, culte, monumente istorice si de arhitectura.
• Administratie - Structura administrativ-teritoriala, cu satele arondate comunei,
autoritatea administrativa, economie, sanatate, turism.
• Foto & Contact - imagini din comuna, peisaje institutii, modalitatile de contact a oficialilor.

NOTA: informatiile continute in acest site au fost extrase din monografia comunei Vultureni, pusa la dispozitie de catre profesorul de istorie al scolii genrale din Vultureni, Simion Chita.