Informații generale

Primăria Vultureni se află în Podişul Transilvaniei la 30 km nord-vest de Cluj-Napoca.

Sate aparţinătoare:
-Vultureni; Bădeşti; Babuţiu; Chidea; Făureni; Şoimeni

Activităţi zonale şi economice:
-Agricultură
-Creşterea animalelor
-Prestări servicii

Evenimente locale:
-Fiii satului - luna iulie
-Cupa Vultureni la cros - luna iunie
-Zilele Şcolii Generale Vultureni - luna octombrie

Facilităţi oferite investitorilor:
-Electricitate
-Terenuri agricole şi forestiere
-Reţea de apă
-Telefonie
-Piatră

Obiective turistice:
-Monumentul Eroilor din Vultureni
-Muzeul Comunei Vultureni
-Muzeul Satului Chidea
-Bisericile din Bădeşti, Chidea şi Şoimeni
-Piatra Şoimeniului; Dealul Grecea
-Circuite de Motocros

Proiecte de investiţii:
-Execuţie reţea de alimentare cu apă
-Execuţie reţea de canalizare
-Reabilitare clădiri publice
-Construcţie bază sportivă
-Asfaltare drumuri comunale
-Înlocuirea instalaţiilor de încălzire clasică cu instalaţii care folosesc energii regenerabile la instituţii publice